Edukativni centar Congeria

Edukativni centar Congeria

Edukativni centar Congeria omogućuje  upoznavanje posjetitelja sa značajkama podzemlja i njihovom ulogom u životu čovjeka. Centar se sastoji od tri cjeline: u prvoj je obrađeno podzemlje općenito i predstavljeni najznačajniji speleološki objekti na području donjoneretvanskog kraja. Druga cjelina je sama jama gdje posjetitelj može doživjeti dio podzemlja,  a treća cjelina je soba Congerie gdje je moguće vidjeti dio faune iz jame i glavne značajke cijelog prostora i naravno uživo upoznati jedinstvenog dinarskog špiljskog školjkaša Congeriu živog fosila, tercijalnog relikta i endema Dinarida.

Jama u PredolcuEdukativni centar Congeria